Lezingen en workshops

30 januari 2020: Infosessie: Online bankieren
In de bibliotheek werd op 30 januari een infosessie georganiseerd in samenwerking met Digidak Ravels en KBC. De meer dan 40 geïnteresseerden luisterden aandachtig naar de drie sprekers. Naast de gewone burger volgden ook enkele lesgevers van Digidak de sessie. Zo kunnen zij tijdens hun lessen en vooral tijdens de vrije inloopmomenten inspelen op vragen. Heb je dus toch nog vragen over online bankieren? Kom dan naar een vrije inloop van Digidak en de vrijwilligers helpen je graag verder. De vrije inloop in de bibliotheek vindt plaats op dinsdag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30. Info over de andere locaties vind je hier.

8 november 2019: Workshop: Apps, apps en apps
Op 8 november organiseerde de bib in samenwerking met Digidak Ravels en Vormingplus Kempen een workshop over apps. Deze workshop was al erg snel volzet. De aanwezigen waren erg enthousiast over de workshop. De spontane lesgeefster voldeed aan ieders wensen en iedereen leerde heel wat bij over zijn smartphone. Na wat uitleg en het aanreiken van enkele apps was het tijd voor de praktijk. De deelnemers installeerden zelf een app en leerde deze kennen. Na twee uur waren de aanwezigen nog niet uitgepraat, want de vragen bleven binnenkomen. Gelukkig heeft Ravels een Digidak afdeling waar wekelijks vrije inloop momenten zijn. Iedereen die vragen heeft over zijn digitale toestellen kan hier terecht. In de bibliotheek vinden de vrije inloop momenten plaats op dinsdag en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30. Enkel tijdens schoolvakanties is er geen vrije inloop.

17 oktober 2019: Lezing: Humor als levenskunst
De gemeentelijke diensten zullen in de toekomst steeds vaker samenwerken. Deze lezing is hier een eerste bewijs van. De cultuurdienst, De Wouwer organiseerde de lezing "Humor als levenskunst" en deze lezing ging door in de bibliotheek. Spreker Hugo Stuer schreef meerdere boeken over het thema. Deze boeken vind je ook in de bibliotheek. De grote opkomst wijst erop dat dit thema erg leeft. Het ziet er namelijk naar uit dat de (westerse) mens steeds meer in de greep van de ernst geraakt. Wat er dan nog aan humor rest, is doorgaans de spottende onaardige vorm van humor. Dit discussiepunt werd tijdens de lezing uitgebreid besproken.

10 september 2019: Lezing: Opa en oma zonder stress
Grootoudercoach Bieke Geenen bracht op 10 september een bezoek aan de bib. Tijdens haar ontzettend interessante lezing gaf Bieke allerlei tips om een bewuste grootouder te zijn. Zo kregen we te horen op welke manier je best in communicatie treedt bij een moeilijk gesprek of waar jij je grenzen trekt en hoe je dit over brengt. Dit en nog meer tips en concrete voorbeelden kreeg het enthousiaste publiek te horen. Bieke bracht dit alles op zo'n spontane manier waardoor het publiek anderhalf uur geboeid kon luisteren en vragen stellen. Ben je ook nieuwsgierig? Lees dan haar gelijknamige boek. Dit vind je ook in onze bibliotheek.

4 april 2019: Lezing: gezonde voeding
Op donderdag 4 april kwamen er een 40-tal nieuwsgierigen naar de bib om meer te weten te komen over gezonde voeding. De spreekster Annelies Van den Bleeken gaf heel enthousiast tips over gezonde voeding, veegde enkele fabels van tafel en leerde ons haar 7 interessante stappen om tot een gezonde voedingsstijl te komen. Het publiek vond het fantastisch. Dit was onderandere te merken aan de sterke interactie en interessante vragen die gesteld werden. Ook na afloop was duidelijk te merken dat de lezing gesmaakt had bij velen.

Februari en maart 2019: Jeugdauteurs op bezoek
Tijdens februari en maart mochten we 12 auteurs ontmoeten die in elke klas van de lagere school hun boeken en werk kwamen voorstellen. Deze auteurs kwamen langs: Rosemarie De Vos, Roger Vanhoeck, Frank Daenen, Luc Embrechts, Annick Beyers, Emy Geyskens, Kim Crabeels, Johan Vandevelde, Steven De Rie, Hilde E. Gerard, Reine De Pelseneer en Nico De Braeckeleer. Op 26 april zal de laatste auteur, Jan De Kinder, nog langskomen. 
Deze ontmoetingen met auteurs hebben als doel om de kinderen aan te zetten tot lezen. Bij veel kinderen is dit zeer succesvol. Van al deze auteurs vind je heel wat boeken in de bib. Sommigen staan momenteel nog in de klassen, deze komen vanaf 2 mei terug naar de bib.

13 oktober 2018: Workshop 'Voorlezen was nog nooit zo leuk'
Op een hete zaterdagmiddag in oktober vreesden we het ergste... Iedereen wil genieten van die laatste zonnige dag, dus onze workshop zal in het water vallen... Maar dat was buiten 15 stoere kinderen en hun (groot)ouders gerekend! Om 14u00 zat iedereen klaar voor een prachtige voorleessessie van Ria Dorssemont. Ze toonde ons hoe je kunt voorlezen uit alle soorten boeken. Informatieve boeken, boeken zonder tekst, woordenboeken, boeken met heel veel tekst, ... alle denkbare boeken passeerden de rervue. Na een half uurtje hadden we alle boeken doorbladerd en werd de groep opgesplitst. De ouders bleven bij Ria. De kinderen gingen met Vine Manderfeld, Ria's dochter, aan de slag. De verhalen die de kinderen hoorden werden verwerkt in een zelfgeschilderd bloempotje met een zelfgeknutseld boompje en natuurlijk zaaiden de kinderen een nootje in het potje. Ondertussen gaf Ria aan de ouders talloze tips over het voorlezen. Tot slot werden de kunstwerkjes van de kinderen voorgesteld aan de ouders en werd een boek verloot onder de aanwezige ouders. Natuurlijk kreeg iedereen de kans om zelf boekjes uit te kiezen en uit te lenen. Conclusie: een geslaagde en leerrijke workshop. Bedankt Ria, Vine en VTBKultuur!

20 september 2018: Lezing Ecologische Kruidentuinen
Om 20u00 waren 13 geïnteresseerden geïnstalleerd in onze leeshoek en startte onze enthousiaste lesgeefster, May Leysen. Anderhalf uur later was May nog niet uitgepraat. De manier waarop zij vol passie over de kruiden in haar tuin vertelde, was gewoonweg fantastisch. Zoveel informatie kwam binnen, we deden ons best alles te onthouden. De aanwezigen stelden tussendoor ook heel wat interessante vragen. De betrokkenheid was zeer hoog. Tot slot had May voor iedereen nog een plantje, waarvan ik helaas de naam en functie niet meer weet. (Je mag het me dus altijd weer laten weten!)
Bedankt, May, voor deze interessante lezing!