De bib en scholen

Scholen maken een belangrijk deel uit van de bibwerking en andersom. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de bib enkele activiteiten die de scholenwerking tegemoet komen.

Lid worden

Lidkaart bib

Klassen komen vanaf het eerste leerjaar naar de klas, een bibpasje is dus nodig.

De Kleine Wereld en Blink komen naar onze bibliotheek, wij gaan naar de Negensprong en de Verrekijker. Alle kinderen vanaf het 1ste leerjaar mogen tijdens deze bibliotheekbezoeken materialen uitlenen. Om materialen uit te lenen is een bibpasje nodig. Daarom krijgt iedere leerling in het eerste leerjaar een formulier mee naar huis om lid te worden van de bibliotheek. Vanaf nu kan dit ook online.

Boeken uitlenen

Foto kind leest

Wil je graag boeken van de bib in je klas?

Je kan met je klas naar de bib komen om boeken uit te lenen of de bib kan een pakket klaarmaken.

Klasrondleidingen

Foto kind in bib

Kom met je klas naar de bib en ontdek wat hier allemaal staat.

Voor het 1ste, 3e en 5e leerjaar zijn er klasrondleidingen die de leerkrachten kunnen vastleggen.

De 2e, 4e en 6e leerjaren krijgen een auteurs op bezoek in januari, februari of maart.

Beroepententoonstelling

Beroepententoonstelling

Een tentoonstelling voor kleuters

Van 13 februari tot 31 maart 2023 staat de beroepententoonstelling opnieuw in onze bib. Deze tentoonstelling werd opgesteld door één van onze bibmedewerkers.

Lerarenkaart

Affiche lerarenkaart

Ben je leraar en woon je in Ravels?

Alle leraren die in Ravels wonen, kunnen hun lerarenkaart komen halen in de bib.