Boeken lenen met de klas

Wil je graag boeken uit de bib lezen in je klas? Dat kan!

Alle kinderen uit de lagere school mogen om de drie weken een bezoek brengen aan de bib om boeken uit te lenen met hun eigen bibpasje. Voor de kinderen uit de lagere school in Weelde en Poppel komt de bib naar hen. Op woensdagvoormiddag zit een bibmedewerker in de schoolbibliotheek in Weelde. Op donderdagvoormiddag gaat een bibmedewerker naar de schoolbibliotheek van Poppel. 

De kleuterscholen mogen om de zes weken boeken komen uitlenen.

Wanneer je met de klas naar de bib komt, worden deze momenten in het begin van het schooljaar afgesproken met de directie en bibliothecaris.

Scholen die niet de mogelijkheid hebben om naar de bibliotheek te komen, kunnen een boekenpakket aanvragen. De bibliotheek voorziet het pakket, de school komt het pakket halen en mag dit zes weken houden. Zo hebben alle kinderen in de scholen de kans om boeken van de bib te lezen.

Naast boeken kun je ook vertelplaten lenen. Ideaal om verhalen aan een grote groep voor te lezen. 

Tijdens het schooljaar zorgen de bibmedewerkers voor de nodige verlengingen in vakanties of bij afwezigheden. In juli en augustus gebeurt dit niet door de bib en zijn de kinderen (en ouders) hier zelf verantwoordelijk voor.